کارگاه های برگزار شده توسط مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست:

 ردیف
عنوان کارگاه
مدرس
تاریخ برگزاری
 1رفرنس نویسی (Endnote)
 دکتر تبری
 96/7/12
 2مقاله نویسی به زبان انگلیسی
 دکتر علیزاده
 96/7/27
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400