معرفی و تاریخچه "مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست"

به منظور گسترش پژوهش در رشته های مختلف علوم بهداشتی همچون بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، حشره شناسی پزشکی، آمار و اپیدمیولوژی، تغذیه و سایر رشته های مرتبط، با توجه به الویتهای پژوهشی در حوزه بهداشت که در برنامه پنج ساله معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر گرفته شده است و به منظور ارایه راه حل های هر چه کارآمدتر در امور بهداشتی برای رشد شاخص های بهداشتی و سلامت و کاهش بار بیماریها و انواع عارضه ها در سطح استان، در جلسه پژوهشی مورخ 1389/12/1 دانشکده بهداشت تصمیم گرفته شد مرکزی تحقیقاتی با عنوان "مرکز تحقیقات علوم بهداشتی" در این دانشکده تاسیس گردد.
نخستین جلسه هماهنگی تاسیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی در دفتر معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه در تاریخ 1390/5/6برگزار گردید و در جلسه پژوهشی مورخ 1390/6/1 دانشکده بهداشت دکتر شهیاد آذری حمیدیان بعنوان رییس مرکز انتخاب شد. یک اتاق به مساحت بیش از 10 متر مربع بعنوان دفتر این مرکز در ساختمان شماره 1 دانشکده بهداشت در نظر گرفته و تجهیز شده است.
این مرکز تحقیقات با عنوان "مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست" در جلسه دویست و پنجاه و سوم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارتخانه متبوع در تاریخ 1395/2/26 و پیرو آن طی نامه 500/1007/د مورخ 1395/3/18 موافقت اصولی دریافت کرد.
نخستین جلسه مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست پس از دریافت موافقت اصولی با حضور اعضای هیات موسس و نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه در تاریخ 1395/8/4 برگزار شد. آیین انتخابات رییس مرکز تحقیقات در این جلسه برگزار گردید و دکتر شهیاد آذری حمیدیان به عنوان رییس مرکز انتخاب شد. حکم ابلاغ ریاست مرکز تحقیقات با شماره 3/132/3601/پ مورخ 1395/9/15 توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان صادر گردید.
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400