طرح های مصوب مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست 
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان فارسی

1

محمود

حیدری

تعیین مقدار بیوآئروسل ها و تعیین گروه های پاتوژن در هوای محیط کار بیمارستان های پورسینا و  ولایت شهر رشت در سال 1397

2

محمود

حیدری

ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با بخارات فرمالدئید با استفاده از روش های نمونه برداری ریز استخراج تله سوزنی (NTD) و ریز استخراج فاز جامد (SPME) در شاغلین بخش پاتولوژی مراکز درمانی شهر رشت

3

آزیتا

محققیان

بررسی کارایی ازن زنی کاتالیستی با استفاده از نانوکامپوزیت سنتزی اکسید رویگوش ماهی در حذف علف کش بنتازون از محیط های آبی: مطالعه سینتیکی و تعیین میزان سمیت پساب به روش زیست آزمونی

4

مهدی

شیرزاد سیبنی

سنتز نانو میله های اکسید روی داپ شده با یون مس دو ظرفیتی و کارایی آنها در کاهش فتوکاتالیستی فلز کروم شش ظرفیتی در  محیط های آبی در حضور نور مرئی: مطالعه سینتیکی و تاثیرپارامتر‌ها

5

ربیع الله

فرمان بر

بررسی تاثبر مداخله ی آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در وضعیت استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی در بین رانندگان آژانس های  شهر رشت در سال 1396

6

آزیتا

محققیان

سنتز نانوکامپوزیت اکسید مس- کائولین و تعیین کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی فلز کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی در حضور نور مرئی با استفاده از روش سطح پاسخ (طراحی مرکب مرکزی)

7

مهدی

شیرزاد سیبنی

سنتز نانوکامپوزیت اکسید مس- کائولین و کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی سم دیازینون از محیط‌های آبی در حضور نور مرئی با استفاده از روش سطح پاسخ

8

محمد

نعیمی جوبنی

سنجش فلزات سنگین(سرب و کادمیوم، آرسنیک، روی) در شیر های بسته بندی شده موجود در فروشگاه های شهر رشت در سال 1397

9

سید داوود

اشرفی

بررسی میزان حذف 4-نیتروفنل از محلول های آبی توسط آلژینات کلسیم حاوی نانو تیوپ کربن چند جداره

10

محمود

حیدری

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر درک ریسک کارکنان آتش نشانی واحدهای عملیاتی

11

شهیاد

آذری حمیدیان

بررسی فون پشه خاکی ها (دوبالان: پسیکودیده:فلبوتومینه) در استان گیلان با تاکید بر کانون اندمیک احتمالی لیشمانیازیس پوستی شهرستان رودبار

12

نوشین

روحانی تنکابنی

بررسی عوامل مرتبط با مصرف لبنیات بر اساس الگوی فرانظریه ای دردانش آموزان دختر دبیرستانهای شهرستان شفت درسال 98-1397

13

پریسا

کسمائی

بررسی عوامل مرتبط با رفتار مسواک زدن در دانش آموزان پایه نهم مدارس شهری دولتی استان گیلان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1397

14

پریسا

کسمائی

نقش عوامل همبسته  بر مبنای الگوی ارتقای سلامت پندر در رفتار مسواک زدن دانش آموزان پایه نهم مدارس شهری دولتی استان گیلان در سال تحصیلی 98-1397

15

سعیده

حکیمیان

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده براستفاده از وسایل حفاظت شنوایی در صنعت نساجی 'گیلان سال 1398

16

شهیاد

آذری حمیدیان

بررسی تنوع گونه ای و خصوصیات لانه های لاروی پشه ها (Diptera: culicidae) در پارک ملی گلستان، شمال شرق ایران، 1398

17

پریسا

کسمائی

بررسی عوامل مرتبط با رفتار گزارش خطاهای بالینی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر رشت بر اساس نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده در سال 1398

18

پریسا

کسمائی

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای خودمراقبتی در کارکنان بهداشتی مراکز خدمات جامع سلامت شهری شهرستان رودبار در سال 1398

19

نوشین

روحانی تنکابنی

بررسی عوامل  پیشگویی کننده رفتار  فعالیت بدنی بر اساس نظریه  شناختی اجتماعی در معلمان زن مدارس شهرستان رشت در سال 1398

20

الهام

یحیائی

تجزیه و تحلیل شدت حوادث شغلی در یک کارخانه تولید کننده لوازم خانگی با استفاده از شبکه بیزین از سال 1385 تا 1395

21

مهدی

شیرزاد سیبنی

سنتز نانوکامپوزیت اکسید مس- کائولین و تعیین کارایی آن در حذف سونوکاتالیستی فلز کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی (گرنت ویژه استادیاران جوان)

22

جلیل

جعفری

ارزیابی عملکرد نانوکامپوزیت های کیتوزان/بیسموت اکسی یدید (BiOI) در حذف دی متیل فتالات از محلول های آبی (گرنت استادیاران جوان)

23

فتانه

بخشی

بررسی عوامل مرتبط با سلامت روان بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر صومعه سرا در سال 1398

24

فتانه

بخشی

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل پرسید بر اضطراب پرستاران بیمارستان های صومعه سرا وفومن در سال 1398

25

محمد

نعیمی جوبنی

سنتز چارچوب آلی فلزی ZIF-8، MOF-5 و  نانو سیلیکای مزو متخلخل MCM-41 و بررسی کارایی آنها حذف فرمالدئید

26

فردین

مهرابیان

بررسی فراوانی مراقبت های فراموش شده پرستاری و عوامل مرتبط در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 1399

27

نوشین

روحانی تنکابنی

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای بر مصرف لبنیات دانش آموزان دختر مقطع دهم و یازدهم مدارس دولتی شهر صومعه سرا در سال تحصیلی 1400-1399

28

فتانه

بخشی

بررسی پیش گویی کننده های رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر اساس مدل خودتنظیمی در بیماران مبتلا به سرطان پستان استان گیلان در سال 1399

29

سید داوود

اشرفی

بررسی کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی فریت روی- اکسید گرافن احیاء شده در حذف آنتی بیوتیک سولفامتوکسازول از محلولهای آبی با استفاده از روش سطح پاسخ

30

نوشین

روحانی تنکابنی

بررسی عوامل پیش بینی کننده قصد انتخاب زایمان طبیعی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب شهر رشت درسال 1399

31

سعید

امیدی

بررسی مقایسه ای غلظت بافتی فلزات سنگین و عناصر کمیاب در زنان  مبتلاو غیر مبتلا به سرطان پستان

32

فتانه

بخشی

 بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی سالم بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر رشت در سال 1399

33

صفیه

قاسمی شال

بررسی عوامل پیش بینی کننده اضطراب پرستاران بیمارستان های غرب گیلان براساس مدل پرسید در سال 1399

34

جلیل

جعفری

بررسی حذف تتراسایکلین به روش جذب توسط نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن (Fe3O4) و کلینپتولولایت از محلول های آبی

35

نوشین

روحانی تنکابنی

بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به کووید-19 بر اساس نظریه انگیزش محافظت در مراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت استان گیلان در سال 1400

36

مهدی

شیرزاد سیبنی

سنتز باگاس نیشکر مغناطیسی شده با گرافن اکسید و کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی فلز کروم شش ظرفیتی و رنگ اسید رد 14 از محلول های آبی در حضور نور مرئی

37

آزیتا

محققیان

سنتز نانوکامپوزیت کائولینیت- اکسیدروی و تعیین کارایی آن در حذف فتوکاتالیستی رنگ اسیدبلو 113 از محیط های آبی در حضور نور مرئی

38

محمود

حیدری

بررسی فراوانی عفونت بدون علائم کووید-19 و تاثیر عوامل نگرشی و هنجارهای رفتاری مرتبط با آن در بین شاغلین متروی تهران به وسیله تست غربالگری سرولوژی در سال 1399

39

سعید

دعائی

   امکان سنجی تولید کپسول های امگا 3 از ماهیان ریز اندام (کیلکا، ساردین و موتو ماهیان) به منظور مصارف دارویی با تاکید بر میزان اسیدهای چرب DHA+EPA

40

سعید

دعائی

اثربخشی مکمل پروبیوتیک به عنوان درمان کمکی بر کارکردهای اجرایی و شدت علائم بی‌توجهی، بیش‌فعالی و تکانشگری در کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- نقص توجه: یک کارآزمایی تصادفی‌شده دوسو کور با شاهد دارونما

41

آزیتا

محققیان

سنتز نانو کامپوزیت اکسید‌روی -پرلیت و تعیین کارایی آن در حذف رنگ‌های راکتیو بلک 5 و اسید‌ رد 14 از محیط‌های آبی در حضور نور مرئی: مطالعه تاثیر پارامترها و بررسی سینتیکی

42

پریسا

کسمائی

بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتارهای پیشگیرانه از بیماری ایدز براساس نظریه انگیزش محافظت در افراد وابسته به مواد مخدر ساکن کمپ های ترک اعتیاد شهرستان رشت در سال 1400

43

فتانه

بخشی

 بررسی عوامل مرتبط با قصد والدین برای انجام  واکسیناسیون کووید 19 بر اساس مدل بزنف در گروه سنی زیر 18 سال استان گیلان در سال 1400

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400