نشانی: رشت، خیابان رسالت، پشت سازمان صدا و سیما، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، کد پستی 4185733411 ، صندوق پستی 3391 تلفن و دورنما: 01333821780
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400