تفاهم نامه مشترک بین مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
 
 

تفاهم نامه مشترک بین مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی گیلان  با دانشگاه علوم پزشکی گلستان و خراسان شمالی

/uploads/old/Contents/asset137/تفاهم نامه با گلستان و خراسان شمالی.pdf

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400