فهرست اعضای هیات موسس مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست که همگی دانش آموخته رشته های مرتبط بوده و در زمینه های مختلف علوم بهداشتی فعالیت دارند عبارتند از:

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400